Business Injection ger omedelbar effekt och går ofta att räkna hem på innevarande verksamhetsår.
Vill du få bättre lönsamhet redan inom 6-18 månader? Kontakta oss, vi har goda referenser.
Du når oss på Munktell Science Park, Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna, info@cassico.se eller 0731-829625.

 

·         Framtagande av organisationsplan med tydliga arbetsuppgifter

·         Genomgång och förbättringar av administrativa rutiner och IT-system

·         Utvärdera och införa EDI-lösningar

·         Integration av fristående IT-system

·         Förhandling med underleverantörer om avtalsvillkor

·         Modeller för ekonomistyrning

·         Process- och verksamhetsförbättringar

 

Vi ökar ditt företags lönsamhet.
Business Injection är en positiv injicering i ert företags arbetsrutiner.
Under en begränsad tid analyserar, avlastar och hjälper vi er med de områden
som är mest akut och där åtgärderna ger snabbast och bäst ekonomisk effekt.

 

Vårt arbete påvisar inte bara förbättringsområden i en rapport, vi stannar kvar
och genomför förändringarna, tillsammans med er, i era lokaler, t ex genom: